Bli med på årsmøte i London

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Det blir legendetreff med Martin Chivers og Phil Beal i forbindelse med Tottenhams Venner sitt årsmøte i London fredag 9. august.

Dagen før seriestart samles vi på The Bluecoats Pub i Tottenham. Det er første gang vi holder årsmøte i dette området - det blir gøy!

Selve årsmøtet starter klokken 1800, lokal tid, og fra klokken 20 er Martin Chivers og Phil Beal på plass. De skal dele sine beste historier med oss. Det blir selvsagt også mulighet for å stille spørsmål, ta bilder og få signaturer fra de to.

Chivers og Beal spilte i ligacupfinalen for Spurs i 1971 og 1973. De spilte også i UEFA cup-finalen i 1972. Alle finalene endte med Tottenham-seier.

Dette blir den beste oppladningen til sesongåpningen mot Aston Villa dagen etterpå.

Her finner du årsmøtedokumentene med blant annet styrets årsberetning og regnskap for 2018/19. Under følger agenda for årsmøte, samt innstillingen valgkomiteen har levert om styreplassene som er på valg i år. 

Agenda årsmøte Tottenhams Venner 2019

 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Styrets årsberetning 2018/19
 4. Regnskap 2018/19
 5. Budsjett 2019/20
 6. Innkomne saker
  a. Fra styret:
  Tottenhams Venner har i enhetsregisteret forretningskommune Moss og forretningsadresse lik tidligere leders adresse. Det kreves et årsmøtevedtak for å endre forretningskommune, og for å unngå at det må innom årsmøte hver gang vi endrer leder foreslås forretningskommune satt til Oslo. 
  Forslag: Det settes inn en ny §1.1. Ny §1.1 lyder:
  «§1.1 Forretningskommune 
  Forretningskommune er Oslo.» 
 7. Valg ved valgkomiteen
  a. Nestleder velges for 2 år - se valgkomiteens innstilling under
  b. 3 styremedlemmer velges for 2 år - se valgkomiteens innstilling under
  c. 1 valgkomitemedlem velges for 2 år
  d. 1 valgkomitemedlem velges for 1 år
  e. Revisor velges for 1 år 
 8. Eventuelt

Valgkomiteens innstilling til styret i Tottenhams Venner

Det er 4 personer på valg til styret for kommende periode. Perioden er på 2 år og gjelder for sesongen 2019/20 og 2020/21. Det gjelder nestleder og tre styremedlemmer, deriblant redaktør for Tottenhamsupporteren.

Valg av nestleder. Sittende nestleder Leif Konrad Borsheim ønsker gjenvalg og valgkomiteen ser ingen grunn til at han ikke velges for to nye år. Leif er rutinert og habil, han gjør en glimrende jobb og styret trenger hans kompetanse videre. Det var heller ingen andre søkere på denne konkrete stillingen.
Innstilling: Leif Konrad Borsheim velges som nestleder i neste periode.

Valg av styremedlem 1. Det var to søkere til stillingen: Bjørnar Fagerhøi og André Strand. Begge er godt kvalifiserte.Sittende styremedlem Bjørnar Fagerhøi ønsker gjenvalg. Bjørnar har hatt et økonomisk ansvar i styret, er ryddig og rutinert. Han bidrar positivt i styret, og det er valgkomiteens ønske at han fortsetter med dette. 
Innstilling: Bjørnar Fagerhøi velges som styremedlem 1 i neste periode.

Valg av styremedlem 2. Styremedlem Stig-Ottar Engeskaug ønsker gjenvalg. Han jobber med alt innenfor registrering og medlemmer. Da styret ønsker kontinuitet, ser valgkomiteen ingen grunn til at Stig-Ottar ikke skal gjenvelges.
Innstilling: Stig-Ottar Engeskaug velges som styremedlem 2 i neste periode.

Valg av styremedlem 3. Nåværende styremedlem, Kev Robin Kristoffersen, ønsker å trekke seg fra vervet som redaktør for Tottenhamsupporteren og stillingen ble utlyst. Det var tre søkere til stillingen: Tomas Bruvik, Magne Mellem Enoksen og Pål Sønsteli. Valgkomiteen hadde intervju med alle tre søkerne, som på hver sin måte er kvalifisert til jobben. Valgkomiteen falt ned på å innstille Magne Mellem Enoksen. Han har vært involvert i bladet i mange år, jobbet tett med tidligere redaktør og kjenner prosessene godt. Valgkomiteen presiserer at det har vært et vanskelig valg og oppfordrer de to andre søkerne til å bidra i bladet på en annen måte enn som redaktør.
Innstilling: Magne Mellem Enoksen velges som styremedlem 3 i neste periode.

På vegne av valgkomiteen, 
Heidi Byom Nilssen (leder)

Følg med i denne artikkelen og følg eventet vårt på Facebook i tiden framover, så er du oppdatert på siste nytt. Vi sees i London 9. august! 


Siste på forumet